Finanțare IT

Finantare IT.jpg

BUGETARE CORECTĂ

  • Avans 0%;
  • Facturile de chirie sunt total deductibile;
  • Chiria în Euro este constantă pe durata contractului a.î. se pot planifica costurile pe o perioadă îndelungată
  • Bonitatea financiară a firmei nu este afectată;

RAPIDITATE

  • Răspuns pentru cererile trimise spre analiză în maxim
    24 de ore;

SIMPLITATE

  • Contract de o pagină;
  • Actele necesare pentru luarea unei decizii sunt minimale și se trimit scanate
Finantare IT.jpg